30/4/11

η Αφροδίτη του Κατακόλου / Venus of Katakolo


μία πλευρά / one side


άλλη πλευρά / other side

Δεν υπάρχουν σχόλια: