29/8/09

Ο Κανένας

Εγώ είμαι.
Είμαι εγώ ή θέλω να είμαι εγώ;
Και αν θέλω να είμαι εγώ, χρειάζεται να είμαι άλλος.
Ένας άλλος που επιθυμεί να είναι εγώ.
Εγώ ο άλλος.
Ο άλλος εγώ.
Ζω τη ζωή ενός άλλου, που θέλει να ζήσει τη ζωή μου.
Το εγώ κυνηγάει τον άλλο ως άλλος, που κυνηγάει το εγώ και αυτό το κυνήγι διεξάγεται βασανιστικά αργά, διακοπτόμενο από τεράστιες παύσεις, που και αυτές διακόπτονται από τεράστιες κρίσεις.
Εμένα και τον άλλο μας χωρίζει η επιθυμία στην φαντασία.
Όσο εγώ δεσμεύομαι, ο άλλος αποδεσμεύεται.
Αυτό που χαρακτηρίζει το εγώ είναι η προσέγγιση και η εισχώρηση στη περιοχή του άλλου και όσο ο άλλος προσεγγίζεται από το εγώ γίνεται περισσότερο εγώ και λιγότερο άλλος. Όταν εγώ γίνω ο άλλος σημαίνει ότι βρίσκομαι στην αρχή της περιοχής ενός άλλου.
Μήπως εγώ είμαι αυτός, που συνέχεια είναι ένας άλλος;
Ποιος είμαι εγώ;
Πότε είμαι εγώ;
Πού είμαι εγώ;
Είμαι φορέας χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά υπενθυμίζουν το εγώ κάθε φορά στον άλλο. Σε μία αέναη μετάθεση χαρακτηριστικών μεταξύ του εγώ και του άλλου. Σε σημείο που και ο άλλος να αρχίζει να θυμίζει το εγώ. Να γίνεται ο άλλος εγώ και εγώ άλλος.
Είμαι εγώ και εγώ ο άλλος και ο άλλος εγώ.
Είμαι τώρα και πριν και μετά.
Είμαι εδώ και εκεί και παραπέρα.
Είμαι αυτός που ο άλλος επιθυμεί να είμαι.
Ένα εγώ που συν-φέρει τον άλλο.
Ένας συνεχής μετασχηματισμός πολλών άλλων σε πολλά εγώ.
Το εγώ είναι το σύνολο των εκφάνσεών του, μέσα στον άλλο. Η άθροιση αυτών των φορέων στους χώρους που υπάρχουν και στους χρόνους που εμφανίζονται, αποτελούν το καθολικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο σώμα του εγώ, πέρα του ελέγχου και των προθέσεων του μητροπολιτικού εγώ.
Δεν είμαι εγώ.
Δεν είμαι τώρα.
Δεν είμαι εδώ.
Να μην έχω ταυτότητα.
Να μην έχω ιδιότητα.
Να είμαι ο καθένας.
Να είμαι ο κανένας._

Δεν υπάρχουν σχόλια: